Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wpłaty na obiady

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul.Wojska Polskiego 37

87-720 Ciechocinek

KDBS F/Ciechocinek

20 9550 0003 2008 0091 6617 0001

W tytule prosimy napisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest uiszczana opłata za obiad.