Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wpłaty na obiady

Ogłoszenie !

W dniach 1-3 września 2020 r. będą trwały zapisy na obiady.

Chętni zgłaszają się do stołówki szkolnej.

Zapraszamy na obiady od 8 września 2020r.

Należność za obiady wynosi 4,00 zł dziennie.

Wpłatę należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, w  przeciwnym razie będziemy musieli naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 

Opłaty za obiady przekazujemy na konto szkoły, w przelewie podajemy imię, nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Wzór:  

Szkoła Podstawowa Nr3

ul. Wojska Polskiego 37, 87-720 Ciechocinek

KDBS/F Ciechocinek

20 9550 0003 2008 0091 6617 0001

Tytuł np.: Jan Kowalski/ klasa 1a/ miesiąc wrzesień 2020 r.


Jeżeli z jakiegoś powodu nie ma ucznia w szkole, należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie
(54)2834471 najpóźniej do godziny 9.00 w danym dniu. Odpłatność za usprawiedliwioną nieobecność będzie odpisana w następnym miesiącu.

Brak wpłaty do 15-tego danego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym.