Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wybory do SU za nami…

1 października 2021 r. na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Wydarzenie te jest jednym z ważniejszych dla całej Trójkowej społeczności, ponieważ uczniowie świadomie dokonują wyboru swojego przedstawiciela.

Wybory do SU poprzedziła kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci wywiesili na gazetce szkolnej plakaty. Dowiedzieć się z nich mogliśmy, jakie mają pomysły, a także propozycje, by uatrakcyjnić życie szkoły.

Głosowanie było tajne, a każdy uczeń z klas 4 – 8 mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Spośród 194 głosów 4 były nieważne ( dwie karty nie miały zaznaczonego kandydata, na jednej karcie zostały zaznaczone dwa nazwiska, a na kolejnej było wpisane dodatkowe nazwisko).

Gdy wszystkie głosy znalazły się w urnie, komisja wyborcza w składzie: Nina Łoś klasa 7b, Hanna Nowakowska klasa 7b, Zuzanna Piotrowska klasa 7b i opiekun SU Ewelina Waszak, przystąpiła do ich liczenia. Na kartach do głosowania znalazło się dziesięć nazwisk kandydatów. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

  1. Zuzanna Piotrowska 54 głosy
  2. Antoni Jurkowski 38 głosów
  3. Zuzanna Linek 21 głosów
  4. Wiktoria Nowak 20 głosów
  5. Aleksandra Drobiec 20 głosów
  6. Tymon Mińkowski 15 głosów
  7. Jakub Cichocki 13 głosów
  8. Oliwia Kowalczyk 9 głosów
  9. Emilia Turcza 3 głosy
  10. Lena Szadłowska 1 głos

Przewodniczącym SU na rok szkolny 2021/2022 została Zuzanna Piotrowska z klasy 7 b,

a zastępcą Antoni Jurkowski z klasy 8 a.

Wszystkim osobom kandydującym DZIĘKUJEMY, a nowej władzy GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy.

Opiekunami SU na rok 2021/2022 są p. Ewelina Waszak i p. Paulina Mrówczyńska.

 Ewelina Waszak