Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wielka Liga Czytelników

Lubisz czytać? Lubisz grać? Chcesz zdobyć tytuł Znakomitego Czytelnika, Mistrza, Wicemistrza Szkoły, a nawet Mistrza, Wicemistrza Powiatu?

Weź udział w konkursie „Wielka Liga Czytelników”!

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1) klasy 1-3;

2) klasy 4-6;

3) klasy 7-8.

Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach:

1) Etap pierwszy (szkolny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych.

2) Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkole.

3) Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy online (finał).

W pierwszym etapie (szkolnym), który będzie trwał od 4 listopada do 22 grudnia br., uczniowie zdobywają 5 sprawności czytelniczych, rozwiązując w domu testy z pytaniami do treści pięciu książek wybranych z konkursowej listy lektur (znajdującej się w bibliotece szkolnej). Do zaliczenia każdego testu konieczne jest uzyskanie minimum 80 punktów na 100. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie, np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko.

Uczniowie, którzy zdobędą komplet sprawności, będą mogli przystąpić do drugiego etapu, tj. testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole (w styczniu).

Maksymalnie po 3 zawodników z każdej kategorii (kl. 1-3, kl. 4-6 i kl. 7-8), którzy uzyskają najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów, będzie mogło wziąć udział w etapie trzecim – powiatowym.

Czytanie to wyzwanie. Podejmij je!

[Więcej informacji w bibliotece szkolnej oraz na stronie https://www.wielkaliga.pl/].