Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Konkurs-Moja pasja co dodaje mi skrzydeł

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest podzielony na 3 kategorie wiekowe:

  1. kl. 1-3,
  2. kl. 4-6,
  3. kl. 7-8.

2. Technika i format prac:

I kategoria (kl. 1-3): Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp.), dopuszczalny format dowolny.

II kategoria (kl. 4-6): Prezentacja lub praca plastyczna. Prezentacja zgłoszona do konkursu może zostać wykonana w dowolnym programie z dowolną liczbą slajdów. Powinny być w niej zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp.), dopuszczalny format dowolny.

III kategoria (kl.7-8): Praca pisemna lub praca plastyczna. Zadanie konkursowe polega
na napisaniu o swojej pasji, zainteresowaniach, hobby w ciekawy sposób w dowolnej formie bądź zrobieniu pracy plastycznej, technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp.), dopuszczalny format dowolny.
Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp.), dopuszczalny format dowolny.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć do biblioteki szkolnej formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego (formularz do pobrania z biblioteki).

5 . Prace konkursowe (z formularzem zgłoszenia) należy dostarczyć do biblioteki do 15 XI br.