Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Narodowe Święto Konstytucji 3. Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym dniu roku 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

Skip to content