Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Bezpiecznie podczas ferii

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, Pani Dyrektor Marzena Grzegórska zaprosiła do naszej szkoły strażaków.
Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.
W ramach tego wydarzenia, strażacy zaprezentowali uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu na zimowych atrakcjach.
Mamy nadzieję, że dzięki tej pogadance nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do korzystania z zimowych atrakcji oraz świadomi potencjalnych zagrożeń z nimi związanych.
Skip to content