Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

„Drugie życie przedmiotu”

Szkolny ekologiczny konkurs – Dzień Ziemi 2019 w SP nr 3
„Drugie życie przedmiotu”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klas I – VIII i klas III
  gimnazjum
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu z surowców wtórnych, który
  miałby swoje przeznaczenie, np. biżuteria, zabawka
 3. Celem konkursu jest:

–  kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska przyrodniczego okolicy i całe
Ziemi

– kształtowanie nawyków segregowania śmieci i ich powtórnego przetwarzania
–  rozwijanie pasji artystycznych i turystycznych wśród dzieci i młodzieży

 1. Inspiracją pracy mogą być:

– przedmioty codziennego użytku

– biżuteria i ozdoby

– przyroda

 1. Materiał pracy dowolny – surowiec powtórnego użytku np papier, butelka, puszka, pudełko, inne
 2. Kompozycja pracy własna, wykonanie samodzielne, indywidualnie
 3. Praca powinna mieć dołączoną karteczkę z czytelnymi informacjami:

– temat i tytuł pracy (nazwa wykonanego przedmiotu)

– imię i nazwisko, klasa

– opiekun pracy

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasa I-III, IV-V szkoły  podstawowej oraz klasa VII, VIII – III gimnazjum
 2. Prace należy dostarczyć w terminie do 24 kwietnia 2019 r., do nauczycieli biologii i chemii, przyrody.
 3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na terenie szkoły.

  Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do opiekunów, P. Małgorzata Bujalska, Małgorzata Cichocka, Martyna Jastrzębska, Joanna Żelazkiewicz, Justyna Mandra