Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dzień Babci i Dziadka w „Niezapominajce”

Tradycją stały się już spotkania seniorów z klubu senior + Niezapominajka z uczniami szkoły podstawowej nr 3 z okazji Dnia Babci i Dziadka. Corocznie członkowie Klubu chętnie, spotykają się z dziećmi, aby wspólnie celebrować swoje święto. Uczniowie M. Budniewski, M. Madajczyk, K. Jachimiak, F. Ogrodowski (klasa 2 A) N. Haberska, R. Grzegórska, M.Stasiak, K. Józefowicz (klasa 3 A), J. Zakrzewski, W. Wójcik, A. Pisaceka, A. Kuczyńska, J. Prokop, M. Trzciński (klasa 3 B), M. Cichorz, H. Nowakowska, Z. Piotrowska ( Klasa 5B) pod czujnym okiem nauczycielek I.Ogrodowskiej, P. Czyżniewskiej, A. Baranik, M.Turkiewicz, M. Jastrzębskiej zaprezentowały wszystkim babciom oraz dziadkom piosenki i wierszyki, dziękując im za troskę, życzliwość, ciepły i serdeczny uśmiech.

Na zakończenie spotkania  seniorzy otrzymali od dzieci na ręce pani Jadwigi z Klubu Senior + Niezapominajka własnoręcznie wykonany obraz niezapominajki metodą string art.

Dla wszystkich było to wyjątkowe spotkanie, pełne wzruszeń i radości.

Dziękujemy dyrektor MOPS-u Ewie Słomkowskiej i dyrektorowi SP nr 3 Maciejowi Wzięchowi za to, że patronują i wspierają działania, których celem jest łączenie pokoleń.

Iwona Ogrodowska

Paulina Czyżniewska