Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

25 maja i 4 czerwca dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Informuję, że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, dni 25 maja (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty) oraz 4 czerwca br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zwyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły – mgr Maciej Wzięch