Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Nauczanie od 17 maja

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 17 maja do szkoły wracają uczniowie klas IV-VIII.
Przez pierwsze 2 tygodnie lekcje będą się odbywały w formie hybrydowej.
W pierwszym tygodniu, tj. w dniach 17-21 maja, do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą klasy 4a, 4b, 6a, 6b. Pozostali uczniowie klas IV-VIII pozostają w domu i w dalszym ciągu będą mieli prowadzone nauczanie w formie zdalnej.
W kolejnym tygodniu, tj. w dniach 24-28 maja do szkoły wracają klasy 5a, 7a, 7b i 8a (dodatkowo egzamin w dniach 25-27 maja), a klasy 4-te i 6-te przechodzą na nauczanie zdalne.
W tym czasie zajęcia lekcyjne będą odbywały się wg planu w przypisanych do klas klasopracowniach: 4a – sala 5, 4b – s.7, 6a – s.21, 6b – s.20, 5a – s. 5, 7a – s.8, 7b – s.7  i 8a – s.23.
Od 4 maja  nauczanie w klasach I – III jest prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej.
We wszystkich dniach będzie czynna stołówka i świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.00.
Uczniowie, którzy w danych dniach będą nauczani stacjonarnie, będą korzystali z obiadów i dożywiania.
W szkole w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, tj. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, pomiar temperatury, noszenie maseczek ochronnych w częściach wspólnych szkoły (poza klasami lekcyjnymi), nauka w jednej klasopracowni.
Bardzo proszę o dopilnowanie, aby uczniowie z objawami choroby czy infekcji nie przychodzili do szkoły, oraz wyposażenie ich w maseczki ochronne.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły – mgr Maciej Wzięch