Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Fizyka w muzyce

Klasy 8a i 8b na lekcjach fizyki doświadczyły istnienia dźwięków. Uczennice zaprezentowały nam swoje zdolności muzyczne grając na instrumentach.

Fale dźwiękowe bo o nich mowa to zagęszczenie i rozrzedzenie powietrza dzięki ,któremu działają instrumenty muzyczne. Fale dźwiękowe to między innymi muzyka. Dźwięk to zmiana ciśnienia cząsteczek powietrza. Technicznie dźwięk istnieje w każdym medium – słyszymy go również pod wodą. W celu wytworzenia wspominanej zmiany ciśnienia należy podjąć pewne impulsy jak na przykład: wibracja strun, wibracja na powierzchni skóry, czy wytworzyć jakiś rezonans w zamkniętej przestrzeni.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, że słyszymy? Jest to możliwe dzięki rozchodzeniu się w powietrzu fal dźwiękowych.  Cząsteczki powietrza aktywują sąsiednie i następuje reakcja łańcuchowa, która finalnie dociera do cząsteczek, które sąsiadują z naszymi uszami, aktywują nasze bębenki, a my słyszymy je jako dźwięk.

Fale akustyczne można podzielić ze względu na częstotliwość ich rozchodzenia się. W związku z tym wyróżnia się:

  • Dźwięki – od 16 do 20 kHz (z wiekiem słyszalność dźwięków stopniowo się zmienia) – słyszalne przez człowieka
  • Ultradźwięki – powyżej 20 kHz ( słyszalne przez delfiny i nietoperze)
  • Hiperdźwięki – powyżej 1010 Hz
  • Infradźwięki – poniżej 16 Hz ( słyszalne przez słonie)