Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Głosowanie na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego

Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu auli  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku”

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie zgłoszonego przez nas projektu, który został zaakceptowany przez komisję Urzędu Miejskiego Ciechocinka i może zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Ciechocinka w 2023 roku.

Jest to Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu auli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku”. Koszt projektu opiewa na kwotę 300.000,00 zł.

Aula szkoły spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną. Ze względu na jej usytuowanie od strony południowej w miesiącach kwiecień – październik panuje
w niej bardzo wysoka temperatura. Dodatkowo potęguje ją przebywanie dużej ilości młodzieży w trakcie imprez i uroczystości szkolnych. Montaż klimatyzacji pozwoli
na przebywanie młodzieży w zdrowych i higienicznych warunkach. W okresie zimowym z kolei pozwoli na dogrzanie pomieszczenia.
Aula Szkoły Podstawowej nr 3 służy nie tylko społeczności szkolnej – odbywają się tam koncerty i festiwale, spotkania z gośćmi, spotkania z emerytami, wspólne śpiewanie i imprezy z uczestnikami zajęć w „Niezapominajce”, koncerty orkiestry symfonicznej, spotkania wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów.

JAK ZAGŁOSOWAĆ:
1. Wejdź na https://budzetobywatelski.ciechocinek.pl/
2. Prawo głosowania ma każdy mieszkaniec Ciechocinka – również niepełnoletni posiadający PESEL (w tym uczniowie szkoły).
3. Oddanie głosu następuje przez wypełnienie elektronicznego formularza za pomocą aplikacji na stronie internetowej.
4. Głosujemy w dniach 15-30 września 2022 roku.
5.
Zagłosuj na NASZ projekt.
Możesz dodatkowo wskazać inne projekty, ale całkowita wartość ogółu nie może przekraczać kwoty 400.000,00 zł (całkowita wartość projektu obywatelskiego).

Serdecznie dziękujemy.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie szkoły.