Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Stypendia naukowe Burmistrza Ciechocinka

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Stypendium Burmistrza, czyli jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne, za rok szkolny 2021/22 otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły:

– Natalia Stasiak -absolwentka SP3, Maksym Mysiara – uczeń kl.7,  Jakub Świątkiewicz- absolwent SP3,  Jakub Cichocki – uczeń kl.8,  Zuzanna Piotrowska – uczennica kl.8, Marcelina Cichorz – uczennica kl.8.

 Uczniowie Ci wykazali się ogromną wiedzą
 Osiągali sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblach rejonowym , wojewódzkim a niektórzy nawet ogólnopolskim.
 Uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce.
 Brali udział w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i miasta.
 Podejmowali szereg obowiązków związanych z życiem szkoły i miasta
 Charakteryzują się wzorową postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW I TRAFNYCH DECYZII

NA DALSZYCH ETAPACH EDUKACJI

Małgorzata Cichocka