Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Klasy 5a, 5b na wycieczce w Biskupinie

Klasy piąte uczestniczyły w wycieczce do Biskupina. Pierwszym etapem podróży było zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Zostało otwarte
1 października 1972 roku. Do eksponatów Muzeum należy głównie tabor wąskotorowy, który w czasach dawniejszych funkcjonował m.in. na Żnińskiej Kolei Powiatowej oraz Bydgosko-Wyrzyskich Kolejach Dojazdowych Część wystawianych wagonów i lokomotyw jest otwarta i umożliwia zwiedzanie ich wewnątrz. Wystawiony w muzeum wagon pocztowy pełni funkcję sklepiku z pamiątkowymi pocztówkami. W ekspozycji znajdują się także urządzenia techniczne, używane dawniej na liniach kolei wąskotorowych – m.in. obrotnica kolejowa budka dróżnika, czy żuraw wodny dla parowozów.

Popularność muzeum była jednym z powodów wznowienia 23.05.1976 kursów Żnińskiej Kolei Dojazdowej (obecnie funkcjonującej pod nazwą Żnińska Kolej Powiatowa  Stacja wąskotorowa Wenecja Muzeum znajduje się przy samym muzeum.  Z Muzeum Kolejki udaliśmy się właśnie kolejką do Biskupina , gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Archeologiczne. Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Dziś w rezerwacie znajdują się rekonstrukcje:

  • obozowiska łowców i zbieraczy (wizualizacja),
  • osady pierwszych rolników,
  • osady obronnej na półwyspie,
  • grobów skrzynkowych,
  • wioski piastowskiej,

oraz Chata Pałucka – obiekt etnograficzny, wpisany do rejestru zabytków.

M. Cichocka i M. Bujalska