Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Apel do rodziców

Szanowni Rodzice!

W obliczu kolejnej fali pandemii chciałbym zaapelować,  prosić Państwa o podjęcie pełnej współpracy celem objęcia ochrony naszych uczniów przed zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Zauważając rozluźnienie przestrzegania reguł przebywania w częściach wspólnych szkoły proszę Was, Rodziców o przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia maseczek oraz podjęcie szczepienia uczniów od 12 roku życia. Gdyby uczeń zapomniał przynieść własną maseczkę są one dostępne i będą wydawane w sekretariacie szkoły. My, nauczyciele naszej szkoły będziemy cały czas przypominać uczniom o konieczności zakrywania ust i nosa.
Z pewnością nikt z nas nie chce powtórki z poprzedniego roku, to jest nauki w trybie zdalnym. Zgodnie z rekomendacjami MZ, GIS i MEiN uczniowie powinni zakrywać twarz w częściach wspólnych – korytarze, stołówka, toalety. Jedną ze stwierdzonych, najbardziej efektywnych form „walki” z pandemią, poza zaszczepieniem, jest noszenie maseczek.
Liczę i wierzę o podjęciu przez nas wspólnych działań, za co z góry Państwu dziękuję.

 

Dyrektor Szkoły – Maciej Wzięch