Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Konkurs fizyczny „Wielobarwna tęcza”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI- VIII .
Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie zdjęcia ,rysunku lub napisanie wiersza o tęczy.

2. Technika pracy dowolna. Format nie może przekraczać A3.

Skip to content