Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Klasa 1a

Uczniowie klasy 1 a w czasie krótkiej wycieczki ulicami Ciechocinka, przeszli szkolenie z przechodzenia przez pasy. Zdali egzamin ze znajomosci znaków drogowych. Poznali miejsce, w którym było ukryte magiczne urządzenia – defibrylator. Pan Piotr Zakrzewski opowiedział o zasadach działania defibrylatora oraz zademonstrował maseczkę, która używana jest w czasie udzielania pierwszej pomocy. Egzamin został zdany na 6+

👍👏🏆