Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Pilne- dot. konkursów przedmiotowych

UWAGA! Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice, Uczniowie

Uprzejmie, acz z przykrością informuję, iż w związku z sytuacją wynikającą z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Kuratora Oświaty, zostaje anulowany poprzedni komunikat z dnia dzisiejszego, w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informuję, iż terminy konkursów, które jeszcze się nie odbyły na etapie szkolnym, zostają anulowane, co w praktyce oznacza odwołanie tychże konkursów. O nowych terminach przeprowadzenia konkursów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem, dlatego prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Ponadto informuję, iż niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn leżących u podstaw zmiany decyzji, podjęte zostaną działania mające na celu zniwelowanie zaistniałej dolegliwości.

             Z poważaniem

              Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty