Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Komunikat dot. nauczania od 26 października

Szanowni Państwo.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 26 października do 8 listopada zajęcia dla klas IV-VIII będą się odbywać w sposób zdalny, a zajęcia klas I-III będą prowadzone w trybie stacjonarnym.
Zajęcia ze specjalistami, logopedą, pedagogiem szkolnym, psychologiem, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań w klasach I – III odbywać się będą stacjonarnie, w klasach IV – VIII – zdalnie.
Zajęcia w świetlicy są prowadzone w godzinach 7.00 do 16.00.
Wydawanie obiadów dla klas IV-VIII zostaje zawieszone, a dla dzieci z klas I – III wydawane będą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji (do 30 minut zostają skrócone tylko lekcje  wf, techniki, muzyki, plastyki, religii) za pomocą platformy Microsoft Teams – bardzo proszę o sprawdzenie logowania uczniów, każdy z nich otrzymał dane do konta.
Informuję również, że dla uczniów, którzy mają problemy z dostępem do zdalnej edukacji istnieje możliwość wypożyczenia komputerów ze szkoły. O fakcie proszę pilnie poinformować wychowawców klas.
Proszę o systematyczne sprawdzanie informacji na stronie szkoły, jak i w dzienniku elektronicznym.
Uczniom i  wszystkim Państwu życzę przede wszystkim zdrowia i optymizmu w tych wyjątkowo trudnych dla nas czasach.
Z wyrazami szacunku Maciej Wzięch – dyrektor szkoły