Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Sprawne rączki

Podstawowym narzędziem poznawania są ręce. Dzięki nim dziecko jest w stanie poznać otaczający świat zrozumieć go, współdziałać w nim.
Prowadzone zajęcia mają na celu:
– usprawnianie motoryki małej,
– kształtowanie koordynacji wzrokowo –ruchowej,
– wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia,
– usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców,
– budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej wychowanków,
– wzbogacenie zainteresowań.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 12.55 do 13.40.

J. Bober