Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Mistrz Matematyki – klas młodszych

W grudniu odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich, którzy przez godzinę rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności.
Celem konkursu było popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie logicznego i twórczego myślenia oraz zachęcanie do podejmowania intelektualnych wyzwań, a także wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klas III
I miejsce        Adam Łazowy                   kl. III a   Mistrz Matematyki kl. III
II miejsce       Aleksandra Kuczyńska     kl. III b
III miejsce      Tymoteusz Janusz            kl.III b

w kategorii klas II:

I miejsce        Franciszek Ogrodowski     kl. II a   Mistrz Matematyki kl. II
II miejsce       Maksymilian Budniewski  kl. II a
III miejsce      Gabriela Bojanowska        kl. II a

Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                        A.B.