Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Światowy Tydzień Zwierząt

Światowy Tydzień Zwierząt rozpoczyna się 4 października, w rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu, uznawanego za patrona zwierząt, które zwał swoimi „braćmi mniejszymi”.

Klasy I – III rozpoczęły go od zorganizowania w holu szkoły wystawy zdjęć i ilustracji zwierząt świata z podziałem na kontynenty, które te zwierzęta zamieszkują. Znalazła się tam również krótka notatka na temat życia św. Franciszka z Asyżu.

Dzień drugi obfitował w prace grupowe i zespołowe. Uczniowie wykonywali plakaty, na których dzielili odpowiednio zwierzęta na poszczególne gromady.

Ponadto odbywały się pogadanki, dyskusje na temat świata zwierząt i ich praw, projekcje filmów, prace plastyczne oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się w akcję zbiórki karmy dla schroniska Disel.

Wspaniałym podsumowaniem obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt było spotkanie z hodowcą sów, który przekazał nam bardzo dużo informacji na temat życia, wyglądu i usposobienia tych ciekawych ptaków. Zaprezentował również dwa żywe okazy oraz ich umiejętności. Najwięcej emocji wśród dzieci wzbudziły przeloty wielkiego ptaszyska tuż nad ich głowami.

Wychowawczynie klas I-III