Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Szkolny konkurs fotograficzny

Szkolny konkurs fotograficzny pt.,, Ciechocinek w obiektywie naszych uczniów. Cztery pory roku’’
etap I – barwy jesieni

Zapraszamy dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku do udziału w konkursie fotograficznym.

Zadaniem uczestników konkursu jest uchwycenie w kadrze aparatu/ telefonu komórkowego piękna krajobrazu i architektury Ciechocinka

Cele konkursu:

1. Poznawanie walorów turystycznych Ciechocinka.
2. Zainteresowanie przyrodą, geografią i historią miasta.
3. Rozwijanie zainteresowań fotografią.
4. Rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności.
5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z informatyki.
6. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie zdjęcia.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII .
Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie zdjęcia i przesłanie go na adres mailowy: lilianna.wasilkowska@wp.pl
2. Każdy uczestnik może przesłać do 5 zdjęć!
3. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV- VI
b) klasy VII- VIII
Każdy uczestnik konkursu w wysłanym mailu na adres lilianna.wasilkowska@wp.pl powinien zamieścić informację ze swoimi danymi tj. imię i nazwisko, klasa.
4. Pracę konkursową- zdjęcia należy zamieścić w załączniku do maila w formacie jpg.

Czas trwania konkursu: od 3 października do 31 października 2023 r.

Zasady przyznawania nagród:
1. Jury składające się z Organizatorów podejmie decyzję co do wyłonienia zwycięzców .
2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody ( I, II, III miejsce).
Dodatkowo w każdym etapie konkursu zostaną wyróżnione najlepsze zdjęcia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego przyznania nagród.
4. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczniom.
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 31 października 2023 r. na stronie internetowej szkoły i na facebooku.


Organizatorzy konkursu:

mgr inż. Lilianna Wasilkowska, mgr inż. Małgorzata Cichocka