Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Szkolny konkurs fotograficzny

Szkolny konkurs fotograficzny pt.,, Ciechocinek w obiektywie naszych uczniów’’

etap I  –  Ciechocinek w barwach jesieni

Zapraszamy dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku do udziału w konkursie fotograficznym.

Zadaniem uczestników konkursu jest uchwycenie w kadrze aparatu/ telefonu komórkowego piękna krajobrazu i architektury Ciechocinka

Cele konkursu:

 1. Poznawanie walorów turystycznych Ciechocinka.
 2. Zainteresowanie przyrodą, geografią i historią miasta.
 3. Rozwijanie zainteresowań fotografią.
 4. Rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności.
 5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z informatyki.
 6. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie zdjęcia.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII .   Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie zdjęcia  i przesłanie go na adres mailowy: lilianna.wasilkowska@wp.pl
 1. Każdy uczestnik może przesłać do 5 zdjęć!
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. klasy IV- VII
  2. klasy VII- VIII

Każdy uczestnik konkursu w wysłanym mailu na adres      lilianna.wasilkowska@wp.pl powinien zamieścić informację ze swoimi danymi tj. imię i nazwisko,        klasa.

 1. Pracę konkursową- zdjęcia należy zamieścić w załączniku do maila  w formacie jpg.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnione oświadczenie- zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w konkursie  i przetwarzanie jego danych przez SP3 w Ciechocinku, publikowanie prac i wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły i facebooku. 

( druk oświadczenia/ zgody znajduje się u koordynatora konkursu- nauczyciela geografii i informatyki- Lilianny Wasilkowskiej )

Czas trwania konkursu:  od  21 września do  21 grudnia  2022 r.

 Zasady przyznawania nagród:

 1. Jury składające się z Organizatorów podejmie decyzję większością głosów. Skład Jury stanowią: koordynator oraz dwóch nauczycieli.
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody ( I, II, III miejsce).

Dodatkowo w każdym etapie konkursu zostaną wyróżnione najlepsze zdjęcia.

 1. Jury zastrzega sobie prawo do innego przyznania nagród.
 2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczniom.
 3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 21 grudnia  2022 r. na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Bujalska

Lilianna Wasilkowska- koordynator konkursu