Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

23 stycznia gościliśmy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z audycją o tematyce karnawałowej „Suknie, peruki i trzewiki, w tanecznym kroku”. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest karnawał i skąd pochodzi jego nazwa, a także gdzie odbywały się bale karnawałowe. Poznali również kilka tańców popularnych na dawnych dworach, np. menuet. Uczyli się dobrych manier: dziewczynki chodzenia z gracją, chłopcy rywalizacji fair play. Muzycy zaprezentowali także budowę i brzmienie instrumentów dętych, jakimi są obój i trąbka.

Wychowawczynie klas I-III