Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Urodziny Mikołaja Kopernika

19 lutego 2019 z naszymi opiekunami p. Małgorzatą Cichocką, p. Joanną Żelazkiewicz oraz p. Wojciechem Zielińskim uczestniczyliśmy w urodzinach Mikołaj Kopernika – wielkiego astronoma urodzonego w Toruniu. Ucztowanie rozpoczęliśmy od spotkania jakie odbyło się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Starym Rynku w jego rodzinnym mieście. Tam to uczestniczyliśmy w paradzie orkiestry oraz przemarszu rzeczy naukowców, profesorów, studentów na czele z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po głównych uroczystościach braliśmy udział w wykładzie z pokazem doświadczeń na wydziale fizyki UMK pt: „Dlaczego wyginęło życie na Marsie?” Była mowa o wybuchach supernowych, kometach, obłokach ,atmosferze na Marsie. Uczniowie z wielkich zainteresowaniem słuchali wykładu prof. Grzegorza Karwasza i dr Andrzeja Karbowskiego. Największe zainteresowanie wzbudziło jednak działanie i wybuch wulkanu.