Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Ważny komunikat

Informuję, że od dnia 25 marca nauczanie zdalne będzie prowadzone na podstawie planu lekcji.
W związku z tym proszę uczniów o kontakt z nauczycielami za pomocą przyjętych dotychczasowych form oraz sprawdzanie materiału lekcyjnego z poszczególnych przedmiotów.

                                                                                                              Dyrektor Szkoły
Maciej Wzięch