Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Od 1 lipca ósmoklasiści mogą sprawdzić swoje wyniki z egzaminów w internecie. Adres strony, kod, hasło otrzymaliście w teczce razem ze świadectwem. Odbiór zaświadczeń z egzaminu w sekretariacie od 8 lipca.