Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wyniki konkursu „ Wiosna w fizyce”

Konkurs miał na celu zaobserwowanie zjawisk fizycznych zachodzących szczególnie wiosną i zilustrowanie ich lub wykonanie zdjęcia.

I Cichorz Marcelina

    Świątkiewicz Jakub

II Morawska Wiktoria

   Zuzanna Linek

   Cichocki Jakub

    Nowakowska Hanna

III Piotrowska Zuzanna

     Trzciński Mateusz

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział a zwycięzcom gratuluję .

Małgorzata Cichocka