Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

XXV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O F.CHOPINIE

XXV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE W SZAFARNI 

W piątek 19 listopada odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkól Podstawowych w Szafarni – Ośrodku Chopinowskim. W Konkursie wzięło udział 7 dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego.
Po dwóch etapach Konkursu (pisemnym i ustnym) Jury w składzie dr Aneta Derkowska (muzykolog, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), ks. prof. Piotr Roszak (Prezes Fundacji Chopin w ogrodzie Sztuk, Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Bartłomiej Kozłowski (pracownik Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) przyznało:

„WYRÓŻNIENIE” dla Marceliny Cichorz i Izabeli Ilczyszyn – uczennic klasy 7b, które dzielnie przygotowywały się do tegoż konkursu pod okiem p. Sandry Wesołowskiej. Jesteśmy bardzo dumni z tego sukcesu.

Wiedza o Fryderyku Chopinie została, a także piękne wrażenia, ponieważ mieliśmy również okazję do wysłuchania recitalu chopinowskiego Bogusza Lewandowskiego – doskonałego pianisty, oraz obejrzeliśmy przygotowany specjalnie na tą okazję spektakl Mini Opery z Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy Marcelinie i Izie zdobytego sukcesu.