Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Zebranie z rodzicami

Dnia 19.12.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami – min informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec I półrocza.