Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

  • 15.10.2021 r. – piątek
  • 2.11.2021 r. – wtorek
  • 12,11.2021 r. – piątek
  • 2.05.2022 r. – poniedziałek
  • 24-26 maja 2022 r. – wtorek-czwartek, 3 dni egzaminów /zamiennie z 3 dniami rekolekcji
  • 17.06.2022 r. – piątek