Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dzień z nagrodami w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku

  14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w Ciechocinku był niecodzienny.  Tego dnia uczniowie wyjątkowo nie spakowali swoich plecaków, lecz w galowym stroju przybyli do szkoły, by uczcić Dzień Edukacji Narodowej. Święto to było dla młodych ludzi okazją, do złożenia podziękowań nauczycielom, pedagogom i wychowawcom za trud i pracę włożoną w proces ich kształcenia i wychowania.

Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. W części pierwszej na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Maciej Wzięch, który gorąco powitał zebranych, szczególnie przybyłych gości: Burmistrza Miasta Ciechocinka Leszka Dzierżewicza, przedstawicieli Rady Miasta i przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Pawła Rosińskiego. Po słowie wstępnym wraz z Burmistrzem Ciechocinka złożyli nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkoły najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ich pracę. Tradycyjnie wyróżniający się w minionym roku nauczyciele i pracownicy administracji otrzymali nagrody burmistrza i dyrektora. W bieżącym roku nagrody Burmistrza Ciechocinka otrzymali: A. Baranik, M. Grzegórska, M. Majkowska-Guga, P. Komosiński,
W. Zieliński i M. Wzięch.

Wśród uhonorowanych nagrodami dyrektora szkoły znaleźli się:, s. K. Bąkowska, s. R. Ostrowska, K. Gajdzińska, J. Salwa, N. Kaczmarek-Marjańska, M. Kosacka-Mińkowska, T. Górecki, A. Racka, W. Wiśniewska, S. Wesołowska, I. Ogrodowska, M. Bujalska, M. Jastrzębska, J. Żelazkiewicz, M. Helm, A. Świątkiewicz.

W drugiej części świątecznego dnia na scenie pojawili się uczniowie, którzy montażem słowno-muzycznym wprowadzili wszystkich w radosny nastrój. Wyrazili pedagogom uznanie  i wdzięczność za ich trudną, wymagającą cierpliwości i wyrozumiałości pracę. Na tle pięknej dekoracji, przygotowanej przez nauczycielkę plastyki Joannę Żelazkiewicz, zaprezentowali ciekawy występ artystyczny, nad którym czuwały polonistki: Agnieszka Racka i Ewelina Waszak. Całość uświetniła oprawa muzyczna opracowana przez nauczycielkę muzyki Sandrę Wesołowską. Program również został urozmaicony pokazem zespołu Moniuszki pod kierunkiem Moniki Kosackiej-Mińkowskiej.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w ,,Trójce” to już historia, a pamiątkowe życzenia i symboliczna róża od Samorządu Uczniowskiego niech będą miłym wspomnieniem tego dnia.

Ewelina Waszak