Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Literki w akcji

Uczniowie klas pierwszych przystąpili do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Literki w akcji”. Projekt pomaga wprowadzać litery w klasie pierwszej przy wykorzystaniu różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczniów metod. Zachęca tym samym do aktywnego zaangażowania uczniów w proces nauki. Projekt dopinguje do interakcji między uczniami. Wspólne aktywności twórcze rozwijają kompetencje społeczne, takie jak współpraca, komunikacja i rozwiązywanie problemów.
A o to zadania, które zrealizowaliśmy w październiku.
Skip to content