Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

XVII Dzień Papieski

„Idźmy naprzód z nadzieją!”– pod takim hasłem obchodziliśmy XVII Dzień Papieski, który odbył się 8 października 2017 roku.
Szczególnie widocznym znakiem tego święta była przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się nawet, że stają się aktualnym przynagleniem. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i wizyta Papieża Franciszka bez wątpienia stanowiły ubogacenie duchowe w życiu Kościoła. Drugą ważną okolicznością jest zakończony już Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który zachęcał do składania dziękczynienia Bogu za dar wiary obecny  w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia..
28 wolontariuszy z naszej Szkoły wraz z harcerkami i harcerzami wzięła czynny udział w zbiórce przy naszym kościele parafialnym w Ciechocinku. Przez całą niedzielę zbierali do puszek ofiary i rozdawali okolicznościowe naklejki i obrazki. Dzięki ich ofiarności wielu młodych i zdolnych uczniów będzie mogła kontynuować naukę w wybranych przez siebie szkołach. Oprócz wkładu materialnego uczniowie poprzez przedstawienie montażu słowno-muzycznego podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i oprawę liturgiczną przy współudziale zespołu „Promyk” przyczynili się do ubogacenia duchowego, przybliżając nauczanie naszego Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.

s.A.Puk